Winkelwagen

Är ett dynamiskt avtal med solpaneler fördelaktigt?

Ett dynamiskt avtal med solpaneler kan vara fördelaktigt beroende på flera faktorer. Ett dynamiskt avtal innebär att det pris du betalar för den energi som genereras av dina solpaneler kan variera beroende på olika faktorer, t.ex. marknadspriset på energi vid en viss tidpunkt.

Fördelarna med ett dynamiskt avtal är att du kan få ett högre pris för din energi under perioder med hög efterfrågan och lägre priser under perioder med låg efterfrågan. Detta kan leda till högre avkastning för dina solpaneler under deras livstid.

Det finns emellertid också vissa nackdelar med ett dynamiskt avtal. Om marknadspriset på energi till exempel är mycket lågt vid en viss tidpunkt kan du få mindre pengar för din producerade energi än du skulle vilja. Dessutom är det viktigt att notera att ett dynamiskt kontrakt inte är lämpligt för alla och det är viktigt att noggrant överväga för- och nackdelarna med kontraktet innan man fattar ett beslut.

Nettning

Med både fasta och rörliga energiavtal kan du kompensera din årliga förbrukning och produktion mot varandra, så att elpriset inte är lika viktigt. Om du återmatar mer energi än du förbrukar är inmatningstariffen viktig för att få ett bra pris för den energin. Med ett dynamiskt energiavtal är effekttariffen alltid relevant eftersom du vid inmatning får betalt för det rådande elpriset, som kan vara lägre än den tariff du betalar när du förbrukar elen. Avräkning sker per timme och skatter avräknas på årsbasis upp till maximibeloppet för din förbrukning.

Sommar och vinter

Under vår- och sommarmånaderna producerar solpaneler främst mycket el, vilket vanligtvis sammanfaller med tider då elpriserna är låga på grund av ett större utbud av grön el. Detta kan leda till överskottsel, som du får ett lågt pris för med ett dynamiskt energiavtal. I sällsynta fall kan elpriset till och med bli negativt och du måste betala för inmatning av energi. Detta händer dock sällan eftersom du fortfarande får tillbaka skatterna via nettning. På vintern producerar solpaneler mindre el, medan energiförbrukningen ofta är högre, särskilt i extrema fall, t.ex. när du använder en värmepump för att värma upp ditt hem. Detta kan leda till ett dyrare inköp av el.

I praktiken

Med tanke på de situationer som nämns ovan verkar ett normalt energiavtal (fast eller rörligt) vara mer fördelaktigt i kombination med solpaneler. I praktiken kan det dock bli annorlunda. I augusti 2022 var energipriserna till exempel höga, så du fick mycket tillbaka för återvunnen energi. Under den nuvarande vintern är elpriserna faktiskt mycket låga och vissa dagar till och med noll under natten. Med ett dynamiskt avtal kan du därför i vissa situationer få mer tillbaka för din producerade el per kWh än om du kompenserar förbrukning och produktion en-till-en. Detta är dock spekulativt eftersom elpriset ständigt förändras och situationen kan se annorlunda ut nästa år. Det är alltså inte entydigt om ett dynamiskt avtal är bättre eller inte. Dynamiska priser medför dock större osäkerhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *