Mikroväxelriktare

En mikroinverter är en elektronisk enhet som används i solcellssystem (PV) för att omvandla likström (DC) som produceras av en solpanel till växelström (AC). Till skillnad från en central växelriktare, som omvandlar likström från flera solpaneler, ansluts en mikroväxelriktare till varje enskild solpanel. Detta gör att varje panel kan fungera oberoende av de andra och förbättra energieffektiviteten för hela systemet.

Show Filters

Visar alla 9 resultat